Выбор региона
Ваш город:
Киев
BAS Комплексне
управління підприємством


Єдина інформаційна система
для обліку
в середньому і малому бізнесі
Можливості BAS Комплексне управління підприємством

Програма «BAS Комплексне управління підприємством» є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
 • БЮДЖЕТУВАННЯ
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
 • РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ
 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 • РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 • УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 • УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 • КОНТРОЛЬ СОБІВАРТОСТІ
 • УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
 • УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ
 • УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І ЗАПАСАМИ
Розгорнути повний опис

Продукт автоматизує наступні види діяльності торгового та виробничого підприємства:

 1. Управління фінансами.
  • Планування і облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
  • Облік кредитів, депозитів і позик.
  • Еквайринг (платіжні картки).
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
  • Маршрути узгодження заявок.
  • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
  • Аналітична звітність по руху грошових коштів.
 2. Бюджетування:
  • Настроюються види бюджетів і розширена аналітика.
  • Моделювання сценаріїв.
  • Підтримка декількох валют.
  • Табличні форми введення і коригування.
  • Економічний прогноз.
  • Аналіз досягнення планових показників.
  • Розширений фінансовий аналіз.
 3. Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства:
  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 4. Регламентований облік:
  • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
  • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
  • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 5. Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:
  • Робота з персональними даними співробітників.
  • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
  • Організація роботи зі штатним розкладом.
  • Робота з договорами підряду.
  • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
  • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів.
  • Використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
  • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
  • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці і доходів в натуральній формі.
  • Проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
  • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
  • Отримання уніфікованих звітних форм.
  • Вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці.
  • Формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованою.
 6. Управління виробництвом:
  • Планування і забезпечення матеріалами виробничої програми місяці.
  • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
  • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
  • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатний і бесполуфабрикатном методом.
 7. Управління витратами і розрахунок собівартості:
  • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
  • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
  • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
  • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
  • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної за замовленням клієнта.
  • Надання даних про структуру собівартості випуску.
 8. Управління продажами:
  • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
  • Воронка продажів.
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
  • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
  • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди.
  • Самообслуговування клієнтів.
  • Управління торговими представниками.
  • Моніторинг стану процесів продажів.
  • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
  • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік).
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
  • Інвентаризація взаєморозрахунків.
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів.
  • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків.
 9. Управління закупівлями:
  • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
  • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
  • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.
  • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію.
  • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
  • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.
  • Наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
  • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
  • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.
  • Підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них.
  • Складання графіків поставок і графіків платежів.
 10. Управління складом і запасами:
  • Складна ієрархічна структура складів.
  • Управління адресним складом.
  • Забезпечення і резервування потреб замовлень.
  • Визначення та забезпечення страхових запасів.
  • Облік багатооборотної тари.
  • Управління інвентаризацією товарів.
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу.
  • Розрахунок прогнозованого попиту.
  • Товари на складах за термінами придатності.
  • Управління доставкою.
  • Товарний календар.
Ціни 

Виберіть рішення під Ваші конкретні завдання і під зручну для Вас схему оплати.

BAS Комплексне управління підприємством
34 000 грн

+ 8 годин роботи програміста - в подарунок

Варіанти поставки
Ваc могут заинтересовать
ГОТОВІ РІШЕННЯ
Хіт-парад доробок BAS, які купує наш кожен 3ий клієнт.
Налагодження та впровадження BAS

Виїзд наших фахівців і підключення
ITC
Комплексна підтримка ваших програм BAS
Безкоштовна ЛК
Безкоштовні консультації та підтримка наших клієнтів
Офіси компанії Перший Біт мають статус офіційного партнера BAS і
надають якісні
послуги сервісу підтримки ITC:
ДОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Ви просто приймаєте рішення щодо придбання програми BAS. Безкоштовну доставку і установку програми у зручний для Вас час здійснять наші фахівці.

ОНОВЛЕННЯ

Вам не потрібно турбуватися про актуальність інформаційної бази. Про це своєчасно подбають фахівці Першого Біта при укладенні договору ITC.

ТІЛЬКИ В ПЕРШОМУ БІТІ
Своя лінія підтримки

Є питання? Наші фахівці допоможуть Вам розібратися з будь-якими питаннями роботи в програмах BAS.

Нам доверяют более 150 000 компаний:
Нет активных курсов
Мероприятияпосмотреть все
Нет активных мероприятий
Бесплатная
консультация
Спросите Таню – она оперативно и безошибочно ответит на любые каверзные вопросы, она умеет находить общий язык и с людьми, и с компьютерами. Оставьте здесь свои контакты, и ждите звонка.
Татьяна Мельникова
менеджер по работе с клиентами
BAS Комплексне управління підприємством 34 000 грн Купить
Додаткове 1 робоче місце 3 300 грн Купить
Додаткове 5 робочих місць 11 610 грн Купить
Додаткове 10 робочих місць 22 290 грн Купить
Выберите продукт 1C:
Подтверждаю, что даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) с целью внесения в базу данных ТОВ "Технологии автоматизации", в соответствии с ЗУ «О защите персональных данных»